Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5345
Title: Науково-дослідна робота у формуванні майбутнього спеціаліста в Харківському національному медичному університеті
Authors: В’юн, Валерій Васильович
Тельнова, Лариса Григорівна
Власенко, Андрій Володимирович
Keywords: науково-дослідна робота
лікарі-інтерни
Issue Date: 2013
Citation: В’юн В. В. Науково-дослідна робота у формуванні майбутнього спеціаліста в Харківському національному медичному університеті / В. В. В’юн, Л. Г. Тельнова, А. В. Власенко // Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспективи : навчально-наукова конференція, Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2013. – С. 56–57.
Abstract: Згідно “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III – IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів” (2001 р.) однією з форм роботи лікарів-інтернів є науково-дослідна робота інтернів, де вказано, що науково-дослідна робота лікарів (провізорів)- інтернів забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного, провізорського) мислення, вільного викладання своїх думок, критичне осмислення даних літератури.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5345
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ІНТЕРНІВ.pdf226,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.