Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28980
Title: Специфіка хронотопу в романі «Імператриця» Шань Са
Authors: Лозенко, Вікторія Василівна
Перекрест, Марина Ігорівна
Keywords: хронотоп
топос
китайська література
часопростір
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Гельветика
Citation: Лозенко В. В. Специфіка хронотопу в романі «Імператриця» Шань Са / В. В. Лозенко, М. І. Перекрест // Закарпатські філологічні студії. – 2021. ‒ № 15. ‒ С. 249‒253.
Abstract: Публікація актуалізує важливість китайської літератури та висвітлює основний літературний доробок письменниці. Стаття присвячена творчому шляху та сучасним здобуткам французької письменниці китайського походження Шань Са. Наразі творчість Шань Са активно вивчається в Китаї та за його межами. Письменниця адаптує художній твір до різних потреб читача, занурює його в ідеологічну, культурно-естетичну та соціальну реальність давнього Китаю. Помітно розширюється тематика твору, її актуальність, Шань Са не руйнує естетичні норми, а дещо оновлює, доповнює новими ідеями. У роботі пропонується авторський погляд на композицію хронотопу в романі «Імператриця», що прояснює цілісну ідею роману. Стаття репрезентує системність використання символіки світла / темряви та елементів хронотопу для художнього втілення базових концептів у творі «Імператриця». Хронотоп роману Шань Са «Імператриця» демонструє, що цьому творові притаманне ділення простору на низку топосів-кімнат, кожна із них є відображенням внутрішнього світу протагоністів.Розмежування між кімнатами вказують на ідею неможливості контакту з іншими. Замкнений і тісний простір кожного топосу протиставляється відкритому просторові, який асоціюється з вільним, не пригніченим станом. Символічні локуси перехідності (поверхи, кімнати, вікна, двері, зовнішнє убранство) наділено в романі протилежними конотаціями. Царські палаци наповненні життєрадісними та безтурботними жителями в той час, як безживність простору монастиря підкреслено мовчазністю черниць і «мертвою тишею» довкілля. Для роману Шань Са «Імператриця» важливим є саме вертикальне розподілення простору, яке висвітлює опозиції життя і смерті, самореалізації і поразки. У романі «Імператриця» висвітлена універсальна композиція спадкоємності китайської класичної думки та розкрита тема хронотопу, взаємозв’язку просторових і темпоральних ознак.
Description: літературознавство
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28980
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра латинської мови та медичної термінології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lozenko _ Perekrest.docxлітература зарубіжних країн22,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.