Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7474
Title: Характеристика зв’язку макро- і мікроелементів з показниками імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС
Authors: Козько, В.М.
Юрко, К.В.
Зовський, В.М.
Гвоздецька, М.Г.
Keywords: макроелементи
мікроелементи
білки гострої фази
імунітет
хронічний гепатит С
ВІЛ-інфекція
Issue Date: 2014
Citation: Характеристика зв’язку макро- і мікроелементів з показниками імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС / В. М. Козько, К. В. Юрко, В. М. Зовський, М. Г. Гвоздецька // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 3. – С. 21–27.
Abstract: У хворих на ХГС виявлено порушення метаболізму макро- і мікроелементів, білків гострої фази у вигляді зниження вмісту цинку, магнію, кальцію, натрію, гаптоглобіну та збільшення рівня міді, заліза, калію та церулоплазміну. ВІЛ-інфікованих пацієнтів і хворих із ко-інфекцією ВІЛ/ХГС встановлено зниження рівня цинку, міді, заліза, магнію, кальцію, натрію, гаптоглобіну, церулоплазміну та збільшення вмісту калію. Між макро- і мікроелементами, з одного боку, та показниками імунної системи, з іншого, у ВІЛ-інфікованих хворих, хворих на ХГС, ко-інфекцію ВІЛ/ХГС встановлені множинні зв ’язки, які свідчать, що явища макро- і мікроелементозу суттєвим чином впливають на функціонування імунної системи. Встановлено, що кореляційні зв ’язки між макро- і мікроелементами та показниками імунної системи залежно від виду патології значно (на 90,9-100 %) відрізняються за своєю архітектонікою, що свідчить про те, що формування компенсаторних процесів для кожного виду патології здійснюються за рахунок різних кореляцій між елементами функціональної системи організму.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7474
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІХ_Юрко.pdf222,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.