Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29991
Title: Фармацевтичні епоніми: етимологічні аспекти формування та функціонування назв лікарських засобів
Authors: Харитонова, Наталія Вікторівна
Харитонова, Наталия Викторовна
Kharytonova, Natalya
Keywords: епоніми
антропоніми
міфологізми
міфоніми
номенклатура лікарських засобів
латинська мова
Issue Date: 9-Jun-2021
Publisher: BoScience Publisher
Citation: Харитонова Н. В. Фармацевтичні епоніми: етимологічні аспекти формування та функціонування назв лікарських засобів / Н. В. Харитонова // Fundamental and applied research in the modern world : The 11th International scientific and practical conference, Вoston USA, 9‒11 June, 2021. ‒ Boston : BoScience Publisher, 2021. ‒ P. 760‒763.
Abstract: У статті розглянуто вживання епонімів у латинській номенкатурі лікарських засобів, проаналізовано граматичну структуру назв, у яких вживаються епоніми, зокрема антропоніми та епоніми-міфологізми (міфоніми). Окрему увагу приділено ролі подібних назв у творенні нових торгових найменувань лікарських засобів. Процес оновлення та збагачення терміносистеми відбувається постійно, тому виникла потреба у дослідженні спеціальних термінів-епонімів, тобто власних назв на позначення конкретних носіїв імені, від яких утворено спеціальні мовні одиниці. Практика використання епонімів у складі спеціальних назв має давню традицію. Семантична структура епонімічних термінів свідчить про те, що це найстаріший пласт термінологічної лексики, а утворення термінів, зокрема медичних та фармацевтичних, від власних імен було поширено ще в античності. Більшість класичних епонімів є в активному вжитку в наш час; до того ж з’являються нові терміни, що відтворюють етапи розвитку фармації, пріоритет того чи іншого вченого-винахідника, але не відображають окремих ознак об’єктів найменування. Метою статті є комплексне дослідження термінів-епонімів у назвах лікарських засобів, виявлення й аналіз особливостей їх формування та функціонування.
Description: Філологія
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29991
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра латинської мови та медичної термінології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харитонова.docxфілологічні науки13,63 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.