Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9939
Title: Репозитарій як впливовий фактор рейтингу університету
Authors: Побережна, Оксана Олександрівна
Ілляшенко, Альона Олександрівна
Keywords: світові рейтингові системи
інституційні репозитарії
рейтинги ВНЗ
Вебометрикс
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Побережна О. О. Репозитарій як впливовий фактор рейтингу університету / О. О. Побережна, А. О. Ілляшенко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 139–141.
Abstract: Проаналізовано роботу співробітників відділу електронних ресурсів з колективом університету над проектом «інституційний репозитарій НТУ «ХПІ» та показано результати плідної роботи поповнення та просування електронних ресурсів у світові рейтингові системи. Проанализирована работа сотрудников отдела электронных ресурсов с коллективом университета над проектом «институциональный репозитарий НТУ «ХПИ» и показаны результаты плодотворной работы пополнения и продвижения электронных ресурсов в мировые рейтинговые системы. Department staff analyzed the work of the electronic resources of the University on the project "Institutional Repository NTU" KPI "and shows the results of fruitful work updating and promotion of electronic resources in the world rating systems.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9939
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Побережная_Ильяшенко.pdf389,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.