Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9703
Title: Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
Authors: Бєлякова, Тетяна Володимирівна
Белякова, Татьяна Владимировна
Keywords: рідкісні та цінні видання
книжкові пам’ятки
медичні бібліотеки.
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Бєлякова Т. В. Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету / Т. В. Бєлякова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 20–22.
Abstract: У статті розглядаються фонди книжкових пам'яток Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету. Висвітлюється їх склад, значення і доступність для широкого кола фахівців. Створення спеціалізованих фондів книжкових пам’яток, єдиного фонду книжкових пам’яток медичних бібліотек України – завдання на майбутнє. В статье рассматриваются фонды книжных памятников Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета. Освещается их состав, значение и доступность для широкого круга специалистов. Создание специализированных фондов книжных памятников, единого фонда книжных памятников, единого фонда книжных памятников медицинских библиотек Украины – задачи на будущее. The author features the collections of rare books of the Science Library of Kharkiv National Medical University. Their composition, significance and availability for a broad specialist range are described. Creation of specialized collections of rare books unified collection of rare books of Ukrainian medical libraries is a future task.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9703
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015
Статті, тези, доповіді. Наукова бібліотека

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Белякова.pdf372,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.