Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9449
Title: Гіперапелінемія - допоміжний діагностичний маркер ЦД 2 типу
Authors: Журавльова, Лариса Володимировна
Шеховцова, Юлія Олександрівна
Keywords: ІМТ
підвищена маса тіла
цукровий діабет типу 2
апелін
Issue Date: 2015
Citation: Журавльова Л. В. Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер ЦД 2 типу / Л. В. Журавльова, Ю. О. Шеховцова // Ендокринологія. – 2015. – Т. 2, № 2. – С. 490–494.
Abstract: Резюме. Ціль дослідження – вивчення взаємозв’язків між показниками вуглеводного обміну та концентраціями апеліну у плазмі крові у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) з різним фенотипом. Матеріали та методи. Було обстежено 32 хворих на ЦД2 з різним фенотипом (13 чоловіків та 19 жінок, середній вік 56,77 ± 1,79 років). Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. Результати. Встановлені достовірне підвищення вмісту цього адипоцитокіну та наявність значимих кореляційних зв’язків між індексом маси тіла, апеліном та показниками вуглеводного обміну. Висновки. Підвищення рівнів апеліну в крові та зв'язок цього адипоцитокіну з антропометричними показниками та показниками вуглеводного обміну дає можливість припустити, що при підвищеній масі тіла активуються та поглиблюються механізми впливу гормонів жирової тканини на метаболічний статус.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9449
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.