Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4016
Title: Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією
Authors: Тучкіна, Ірина Олексіївна
Keywords: дівчата-підлітки
юні вагітні
пубертатний період
ускладнення вагітності
екстрагенітальна патологія
порушення статевого розвитку та менструальної функції
Issue Date: 2007
Citation: Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією : автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 – Акушерство та гінекологія / І. О. Тучкіна ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2007. – 18 с.
Abstract: Робота присвячена підвищенню рівня репродуктивного здоров’я підлітків з акушерсько-гінекологічною патологією при наявності екстрагенітальних захворювань, шляхом розробки і впровадження комплексної етапної реабілітації на підставі сучасних технологій діагностики з визначенням патогенетичних механізмів її формування. За допомогою клініко-лабораторних, біохімічних, генетичних, імуноферментних, імуноморфологічних, променевих (рентгенографічних, ультразвукових, в тому числі доплерометричних, томографічних) методів досліджень дано комплексну оцінку перебігу пубертату при наявності вагітності і гінекологіч¬них порушень у 520 дівчат-підлітків. Встановлено, що у 89,9 % вагітних і 91,9% гінекологічних хворих, які потребують акушерсько-гінекологічної допомоги, спостерігається екстрагенітальна патологія, що поглиблює акушерські ускладнення та порушення статевого розвитку і менструальної функції. На підставі аналізу одержаних результатів визначено патогенетичну роль гормональних, генетичних, біохімічних, доплерографічних змін в розвитку ускладнень вагітності і пологів та формуванні гінекологічних розладів у підлітків. Створено алгоритми діагностики патології пубертату у гінекологічних хворих та прогнозу акушерських ускладнень у юних вагітних. Розроблено і впроваджено комплексну етапну систему реабілітації, яка включає у лікувальні схеми природні та преформовані фізичні фактори для санаторно-курортного та позакурортного використання, що нормалізує функції статевої системи і стан соматичного здоров’я.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4016
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Акушерство та гінекологія
Наукові праці. Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф для репозитария.docx51,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.