Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4000
Title: Прогнозування, профілактика та лікування прееклампсії вагітних групи ризику
Authors: Вигівська, Людмила Анатоліївна
Keywords: прееклампсія
диференційна діагностика
ендотелій
Issue Date: 2009
Citation: Вигівська Л. А. Прогнозування, профілактика та лікування прееклампсії вагітних групи ризику : автореф. дис. ... канд.мед. наук : 14.01.01 – Акушерство та гінекологія / Л. А. Вигівська ; Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2009. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена актуальній проблемі сучасного акушерства – зниженню частоти виникнення прееклампсії у вагітних групи ризику. Проаналізовано особливості перебігу прееклампсії у вагітних групи ризику на сучасному етапі. Доведено, що розвиток прееклампсії пов'язаний з ушкодженням ендотелію (за винятком легкої прееклампсії) і його дисфункцією. Дисфункція виявляється в зниженні продукції NO та збільшенні продукції ЕТ-1. Чим вище ступінь ушкодження ендотелію (оцінюється за рівнем фВ), тим більш виражена дисфункція. Порушення матково-плацентарного кровотоку можна розглядати як об'єктивний показник ступеня тяжкості прееклампсії, незалежно від її клінічних проявів. Винайдено закономірність між співвідошенням ПІ ГВА та ПІВ НПВ - артеріо-венозний коефіцієнт (АВК=ПІГВА/ПІВНПВ) визначає ступінь тяжкості прееклампсії: 0,9÷1,0 – нормальний перебіг вагітності, 0,9÷0,8 – прееклампсія легкого ступеня, 0,7÷0,6 – прееклампсія середнього ступеня, 0,6÷0,5 – прееклампсія тяжкого ступеня. Запропонований комплекс профілактики та диференційованого лікування різних ступенів тяжкості прееклампсії дозволяє значно знизити частоту її виникнення, а вірогідні позитивні зміни показників стану ендотелію та показників доплерометричного дослідження стану матково-плацентарного та плодово-плацентарного комплексів свідчать про високу ефективність застосованого методу профілактики та лікування. Створено алгоритм і математичну модель прогнозування прееклампсії, ступенів її тяжкості та сформовані фактори ризику розвитку даної патології.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4000
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Акушерство та гінекологія
Наукові праці. Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат1.doc116,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.