Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25850
Title: Фізіологія вісцеральних систем : методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» : [практикум]
Authors: Маракушин, Д.І.
Чернобай, Л.В.
Пандікідіс, Н.І.
Ващук, М.А.
Алексеєнко, Р.В.
Кармазина, І.С.
Ісаєва, І.М.
Васильєва, О.В.
Кириченко, М.П.
Дунаєва, О.В.
Сокол, О.М.
Глоба, Н.С.
Булиніна, О.Д.
Маслова, Н.М.
Гончарова, А.В.
Зеленська, А.М.
Ковальов, М.М.
Шенгер, С.В.
Keywords: фізіологія вісцеральних систем
МВ2020
Issue Date: Jan-2020
Citation: Фізіологія вісцеральних систем : методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» : [практикум] / уклад.: Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. І. Пандікідіс, М. А. Ващук, Р. В. Алексеєнко, І. С. Кармазина, І. М. Ісаєва, О. В. Васильєва, М. П. Кириченко, О. В. Дунаєва, О. М. Сокол, Н. С. Глоба, О. Д. Булиніна, Н. М. Маслова, А. В. Гончарова, А. М. Зеленська, М. М. Ковальов, С. В. Шенгер. – Харків : ХНМУ, 2020. – 185 с.
Abstract: Методичні вказівки підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Фізіологія» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів 2-го курсу ХНМУ, які навчаються за ECTS системою. Методичні вказівки складені із урахуванням новітніх досягнень медико-біологічних дисциплін та на підставі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Харківського національного медичного університету. Методичні вказівки розроблено з метою допомогти студентам систематизувати велику кількість інформації з різних підручників, інтернет-сайтів та інших навчальних та науково-методичних джерел. Обрані необхідні ключові питання щодо зрозуміння фізіології функціональних систем: крові, кровообігу, дихання, травлення, енергообміну та терморегуляції, виділення. Методичними вказівками можуть користуватися студенти, які навчаються на кафедрі фізіології ХНМУ з інших рівнів та напрямків підготовки зі спеціальностей: «Фізична терапія і ерготерапія», «Технологія медичної діагностики і лабораторна діагностика», «Сестринська справа» і т. ін., які вивчають базові питання фізіології людини та прагнуть поглиблення знань з дисципліни «Фізіологія».
Description: «Затверджено» Нарада кафедри фізіології ХНМУ. Протокол №1 від 13.01.2020р. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25850
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіол_вісцер_систем_V_тетр_СТУД_2020.pdfФізіологія вісцеральних систем: Методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія»6,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.