Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23809
Title: Про стан та перспективи впровадження інноваційних технологій при підготовці лікарів-інтернів та слухачів в Харківському національному медичному університеті
Authors: В’юн, Валерій Васильович
Тельнова, Лариса Григорівна
Власенко, Андрій Володимирович
Keywords: медична освіта
інноваційні освітні технології
Issue Date: 2019
Citation: В’юн В. В. Про стан та перспективи впровадження інноваційних технологій при підготовці лікарів-інтернів та слухачів в Харківському національному медичному університеті / В. В. В’юн, Л. Г. Тельнова, А. В. Власенко // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, Харків, 30 січня 2019 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2019. – Вип. 10. – С. 18–20.
Abstract: Створення єдиного європейського освітнього і наукового простору потребує переходу на нові форми навчання. Сучасні процеси, що виникають в системі вищого професійної освіти, визначають серйозну зміну підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Впровадження системи безперервного професійного розвитку, створення єдиного освітянського простору обумовили необхідність використання нового підходу до організації навчання, основаного на застосуванні інноваційних освітніх технологій.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23809
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ .pdf288,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.