Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23650
Title: Про стан та перспективи впровадження інноваційних технологій при підготовці лікfрів інтернів та слухачів у Харківському Національному Медичному Університеті
Authors: В'юн, Валерій Васильович
Тельнова, Л.Г.
Власенко, А.В.
Keywords: лікарі-інтерни
особистий ровиток
Issue Date: 30-Jan-2019
Citation: В'юн В. В. Про стан та перспективи впровадження інноваційних технологій при підготовці лікfрів інтернів та слухачів у Харківському Національному Медичному Університеті / В. В. В'юн, Л. Г. Тельнова, А. В. Власенко // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, Харків, 30 січня 2019 р. – Харків, ХНМУ, 2019. – С. 18ꟷ20.
Abstract: Створення єдиного європейського освітнього і наукового про стору потребує переходу на нові форми навчання. Сучасні процеси, що виникають в системі вищого професійної освіти, визначають серйозну зміну підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Впровадження системи безперервного професійного розвитку, створення єдиного освітянського простору обумовили необхідність використання нового підходу до організації навчання, основаного на застосуванні інно ваційних освітніх технологій.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23650
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.