Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21446
Title: Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції: Методичні вказівки щодо підготовки студентів 2-го курсу до практичних занять з дисципліни «Фізіологія»
Authors: Маракушин, Д.І.
Чернобай, Л.В.
Пандікідіс, Н.І.
Ващук, М.А.
Алексеєнко, Р.В.
Кармазина, І.С.
Ісаєва, І.М.
Васильєва, О.В.
Кириченко, М.П.
Дунаєва, О.В.
Сокол, О.М.
Глоба, Н.С.
Тищенко, О.М.
Маслова, Н.М.
Гончарова, А.В.
Зеленська, А.М.
Ковальов, М.М.
Шенгер, С.В.
Булиніна, О.Д.
Keywords: загальна фізіологія
вищі інтегративні функції
методичні вказівки
студенти
практичні заняття
фізіологія
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції : методичні вказівки щодо підготовки студентів 2-го курсу до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» / уклад. : Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. І. Пандікідіс, М. А. Ващук, Р. В. Алексеєнко, І. С. Кармазина, І. М. Ісаєва, О. В. Васильєва, М. П. Кириченко, О. В. Дунаєва, О. М. Сокол, Н. С. Глоба, О. М. Тищенко, Н. М. Маслова, А. В. Гончарова, А. М. Зеленська, М. М. Ковальов, С. В. Шенгер, О. Д. Булиніна. – Харків : ХНМУ, 2018. – 167 с.
Abstract: Методичні вказівки підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Фізіологія» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів 2-го курсу ХНМУ, які навчаються за ECTS системою. Методичні вказівки складені із урахуванням новітніх досягнень медико-біологічних дисциплін та на підставі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Харківського національного медичного університету. Методичні вказівки розроблено з метою допомогти студентам систематизувати велику кількість інформації з різних підручників, інтернет-сайтів та інших навчальних та науково-методичних джерел.
Description: Обрані необхідні ключові питання щодо зрозуміння фізіології збудливих тканин, нервової системи і залоз внутрішньої секреції, сенсорних систем та вищої нервової діяльності. Методичними вказівками можуть користуватися студенти, які навчаються на кафедрі фізіології ХНМУ з інших рівнів та напрямків підготовки зі спеціальностей: «Фізична реабілітація», «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа» та ін., що вивчають базові питання фізіології людини та прагнуть поглиблення знань з дисципліни «Фізіологія».
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21446
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальна_физиол_тетрадь_СТУД_2018-2019.pdf7,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.