Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18260
Title: Анализ заболеваемости кариесом зубов и гигиенического состояния полости рта у подростков-старшеклассников в период подготовки к выпускным и вступительным экзаменам (ЗНО)
Authors: Волкова, Ольга Сергеевна
Волкова, Ольга Сергіївна
Volkova, Olha
Токарь, Алима Абдулкадеровна
Токар, Аліма Абдулкадерівна
Tokar, Alima
Рябоконь, Евгений Николаевич
Рябоконь, Євген Миколайович
Ryabokon, Evgeniy
Удовиченко, Наталья Николаевна
Удовиченко, Наталя Миколаївна
Udovichenko, Natalia
Keywords: кариес
caries
подростки
adolescents
гигиена полости рта
hygiene of the oral cavity
экзамены
examinations
Issue Date: 26-Apr-2017
Citation: Анализ заболеваемости кариесом зубов и гигиенического состояния полости рта у подростков-старшеклассников в период подготовки к выпускным и вступительным экзаменам (ЗНО) / О. С. Волкова, Е. Н. Рябоконь, А. А. Токарь, Н. Н. Удовиченко // Перший крок в науку – 2017 : збірник тез ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, Вінниця, 26–28 квітня 2017 р. – Вінниця : ФОП Корзун, 2017. – С. 484.
Abstract: В подростковом возрасте кариес занимает первое место среди хронических заболеваний. Из года в год увеличивается число абитуриентов со стоматологическими заболеваниями. На организм подростков-старшеклассников, в связи с окончанием школы, оказывают влияние возрастающие учебные нагрузки (выпускные и вступительные экзамены), что в сочетании с отсутствием навыков планирования своей деятельности приводит к сокращению времени для рационального питания, гигиенического ухода за полостью рта, нарушению режима сна и отдыха. In adolescence, tooth decay takes the first place among chronic diseases. From year to year the number of applicants with dental diseases increases. On the body of adolescents, high school students, due to graduation, are affected by increasing training loads (graduation and entrance examinations), which, combined with the lack of skills in planning their activities, leads to a reduction in time for rational nutrition, hygienic care for the oral cavity, sleep disturbance and rest.
Description: У підлітковому віці карієс займає перше місце серед хронічних захворювань. З року в рік збільшується число абітурієнтів зі стоматологічними захворюваннями. На організм підлітків-старшокласників, в зв'язку з закінченням школи, впливають зростаючі навчальні навантаження (випускні і вступні іспити), що в поєднанні з відсутністю навичок планування своєї діяльності призводить до скорочення часу для раціонального харчування, гігієнічного догляду за порожниною рота, порушення режиму сну і відпочинку.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18260
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_26-28 апреля_Винница.pdf473,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.