Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18256
Title: Частота оліго– та поліморфізму гену фарнезіл– дифосфат синтази у здорових та осіб з диспластикозалежною патологією: взаємозвязок з компонентним складом маси тіла та показниками кісткової денситометрії
Authors: Шкляр, Антон Сергійович
Черкашина, Лідія Володимирівна
Сирота, Валентина Олександрівна
Смоліна, Людмила Олександрівна
Леонтьєва, Фріда Саломонівна
Панченко, Микола Сергійович
Keywords: компонентний склад маси тіла
диспластикозалежна патологія
ген фарнезіл-дифосфат синтази
Issue Date: Mar-2017
Citation: Частота оліго– та поліморфізму гену фарнезіл– дифосфат синтази у здорових та осіб з диспластикозалежною патологією: взаємозвязок з компонентним складом маси тіла та показниками кісткової денситометрії / Л. В. Черкашина, А. С. Шкляр, М. С. Панченко, В. О. Сирота, Л. О. Смоліна, Ф. С. Леонтьєва // Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва. – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 67–71.
Abstract: При порівняльному вивченні оліго– та поліморфізму по гену фарнезіл–дифосфат синтази виявлено, що серед здорових осіб – пацієнтів без диспластикозалежної патології частота олігоморфних варіан-тів по гену FDPS становить; C – 46,9%, А – 94,8%, тоді як поліморфних: СС – 5,2±2,3%, АА – 53,1±5,1%, АС – 41,7±5,0%. Серед хворих на гонартроз переважають гомозиготи АА гена FDPS, час-тота яких виявлена достовірно більш високою, ніж гетерозиготів та гомозиготів з генотипом СС (від-повідно (53,1±5,1)%, (41,7±5,0)% та (5,2±2,3)%, р<0,05). Частота гомозиготів з генотипом СС досто-вірно (практично в 8–10 разів, р<0,001) переважає частоту гомозиготів АА. Серед гомозигот АА ма-ють надмірну масу тіла або ожиріння 83,3±4,8%, серед гетерозигот – 75,0±6,8%, серед гомозигот СС– 80,0±19,1%. Взаємозв`язок між поліморфізмом гена FDPS та стадією гонартрозу характеризувався превалюванням у гомозиготних по алелі АА більш тяжких рентгенологічних проявів деградації суг-лобового хряща.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18256
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людиниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.