Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/881
Title: Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
Authors: Соколова, Ірина Іванівна
Keywords: генералізований пародонтит
спадкова схильність
антигени систем АВО
HLA
дерматогліфіка
Issue Date: 2008
Citation: Соколова І. І. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.01.22 – Стоматологія / І. І. Соколова ; Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2008. – 36 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню клініко-генетичних аспектів одного з найпоширеніших стоматологічних захворювань – генералізованого пародонтиту (ГП). Результати обстеження хворих дозволили в залежності від наявності чи відсутності спадкової схильності встановити два варіанти клінічного перебігу даного захворювання: несприятливого та сприятливого. Різниця в клінічних варіантах даної патології підтверджена мікробіологічними та імунологічними дослідженнями. У роботі обгрунтовано роль генетичних факторів у виникненні і розвитку ГП. Доведено, що при даному захворюванні спостерігається сімейна агрегація захворювання із накопиченням ознак ГП серед родичів І ступеня спорідненості та переважною визначеністю його у осіб жіночої статі. Підтверджено мультифакторіальну модель успадкування ГП, у формуванні якої питома вага належить спадковим чинникам. Відмічені особливості розподілу імуногенетичних (антигенів систем АВО, HLA І класу) і дерматогліфічних показників у хворих на ГП та в залежності від спадкової обтяженості. На основі генетичних показників створено алгоритми прогнозування можливості виникнення та характеру перебігу ГП, визначено високу ефективність запропонованих критеріїв прогнозу захворювання. Розроблені та апробовані в клініці методи лікування ГП, який перебігає на тлі спадкової обтяженості. Встановлено, що використання вдосконалених діагностичного та лікувального комплексів знижує кількість рецидивів та дозволяє підвищити загальну ефективність терапії.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/881
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Стоматологія
Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат соколовой доктор.doc414 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.