Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8245
Title: Оптимізація викладання курсу „Фізіологія” студентам медичних ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання
Authors: Маракушин, Д.І.
Чернобай, Л.В.
Пандікідіс, Н.І.
Жубрікова, Л.О.
Ващук, Н.А.
Алексеєнко, Р.В.
Кармазіна, І.С.
Васильєва, О.В.
Сокол, О.М.
Ісаєва, І.М
Keywords: фізіологія
оптимізація
навчальна діяльність
Issue Date: 2014
Citation: Оптимізація викладання курсу „Фізіологія” студентам медичних ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання / Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. І. Пандікідіс, Л. О. Жубрікова, Н. А. Ващук, Р. В. Алексеєнко, І. С. Кармазіна, О. В. Васильєва, О. М. Сокол, І. М. Ісаєва // Освіта і Медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали регіональної науково-практичної, Тернопіль, 6–7 листопада 2014 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 143–145.
Abstract: Необхідність знання дисципліни «Фізіологія» студентами медичних ВНЗ обумовлена тим, що ця наука є базовою і вивчає процеси життєдіяльності, що відбуваються в організмі на всіх його структурних рівнях: клітинному, тканинному, органному, системному, орга- нізменому. Впровадження кредитно-модульної системи навчання (КМСН) у медичні ВНЗ України стало потужним стимулом для перегляду принципів та методичних заходів щодо контролю якості освіти за міжнародними стандартами, що дозволило залучити до цієї роботи іноземних експертів і позитивно вплинути на якість підготовки студентів. З метою подальшого покращення викладання курсу «Фізіологія» студентам медичних ВНЗ в умовах КМСН необхідно як можна ширше проводити індивідуальну навчально-виховну роботу з другокурсниками. При цьому студентів з більш високим рівнем підготовки потрібно орієнтувати на активізацію самостійної позааудиторної роботи, а з відстаючими підсилювати відсоток факультативних практичних занять.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8245
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тернопиль.pdf583,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.