Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3204
Title: Хронічні гепатити
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Боброннікова, Леся Романівна
Ільченко, Ірина Анатоліївна
Моїсеєнко, Тетяна Анатоліївна
Александрова, Надія Костянтинівна
Котовщикова, Наталя Миколаївна
Лахно, Ольга Вікторівна
Кривоносова, Олена Михайлівна
Федоров, Володимир Олександрович
Цівенко, Оксана Іванівна
Янкевич, Олександр Олександрович
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: хронічний вірусний гепатит В
хронічний вірусний гепатит D
хронічний вірусний гепатит С
невизначений хронічний вірусний гепатит
аутоімунний гепатит
криптогенний хронічний гепатит
медикаментозно-індукований хронічний гепатит
Issue Date: 2012
Citation: Хронічні гепатити : методичні вказівки для студентів. – Харків, 2012. – 31 с.
Abstract: Методичні вказівки створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» (модуль 2) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Тема № 8. «Хронічні гепатити». У методічних вказівках сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з гастроентерології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Методичні вказівки містять клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3204
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хронічні гепатити.pdf492,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.