Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3202
Title: Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Боброннікова, Леся Романівна
Цівенко, Оксана Іванівна
Моїсеєнко, Тетяна Анатоліївна
Ільченко, Ірина Анатоліївна
Кривоносова, Олена Михайлівна
Лахно, Ольга Вікторівна
Котовщикова, Наталя Миколаївна
Александрова, Надія Костянтинівна
Федоров, Володимир Олександрович
Янкевич, Олександр Олександрович
Філоненко, Марина Вячеславівна
Keywords: жовчнокам’яна хвороба
функціональні біліарні порушення
хронічний холецистит
Issue Date: 2012
Citation: Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення : методичні вказівки для студентів. – Харків, 2012. – 31 с.
Abstract: Методичні вказівки створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи Болонського процесу згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» (модуль 2) підготовки лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». Тема № 7. «Жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення». У методічних вказівках сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і набуття певних практичних навичок з гастроентерології. До кожної теми заняття складений план освоєння навчального матеріалу, алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Методичні вказівки містять клінічні завдання, які складені у формі тестових питань та ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3202
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.