Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28985
Title: Переваги та недоліки вивчення латинської мови студентами-іноземцями в умовах дистанційної освіти
Authors: Лєбєдь, Юлія Федорівна
Лебедь, Юлия Федоровна
Lebed, Julia
Keywords: вивчення латинської мови
навчання іноземців
анатомо-гістологічна термінологія
латинська мова та медична термінологія
Issue Date: 17-Mar-2021
Publisher: ХНМУ
Citation: Лєбєдь Ю. Ф. Переваги та недоліки вивчення латинської мови студентами-іноземцями в умовах дистанційної освіти / Ю. Ф. Лєбєдь // Інноваційні технології навчання: досвід впровадження та перспективи розвитку : матеріали LІV навчально-методичної конференції ХНМУ (Харків, 17 березня 2021 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2021. – Вип. 11. – С. 28‒30.
Abstract: Інтерактивне навчання в контексті технологічних інновацій світової системи зумовлює трансформацію української освітньої сфери. Освіта виступає пріоритетною цінністю в умовах сучасного інформаційного суспільства. Інформатизація учбового процесу, в тому числі і впровадження дистанційної форми освітнього процесу є одним із шляхів модернізації освіти України. За Федорченко С. В. [5] питання дистанційної форми навчання широко висвітлюють в своїх роботах зарубіжні дослідники: Т. Андерсон, В. Ачер, Дж. Боат, Д. Боетчер, E. Вагнер, Ч. Ведемеєр, К. Вудлі, М. Докендорф, Р. Гаррисон, М. Каллаган, Д. Кіген, Б. Кінг, П. Кліффорд, Д. Консідайн, М. Маклюен, К. Мередіт, M. Морабіто, М. Мур, О. Петерс, К. Роджерс, В. Стайнер, Д. Тейлор, С. Толбот, Г. Уїлмот, Д. Шеррон, М. Фуллан, Ж. Хейсс, Б. Холмберг, Дж. Холловей та ін. Також Федорченко С. В. [5] сказав про те, що значний внесок в організацію наукових досліджень і впровадження в педагогічну практику ідей дистанційної освіти зробили й російські фахівці: О. Андреєв, А. Бершадський, Т. Вороніна, Б. Вульфсон, В. Дьомкін, І. Ібрагімов, І. Мелюхін, Є. Полат, Є. Скребицький, В. Солдаткін, В. Тихомиров, А. Хуторський та ін. В Україні питання дистанційної освіти у своїх роботах розкривали: Г. Козлакова, К. Корсак, П. Стефаненко та ін. (перспективи використання дистанційного навчання); Ю. Заячук, М. Коваль та ін. (моделювання і прогнозування розвитку дистанційної освіти); І. Булах та ін. (контроль знань і їх оцінювання); М. Коваль, Л. Шевченко та ін. (розробки мультимедіа та використання комп’ютерів при викладанні різних предметів); В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко та ін. (психолого-педагогічні аспекти й технології створення дистанційного курсу); Г. Воронка, П. Дмитренко, І. Лещенко, О. Малярчук, В. Олійник, В. Пасічник, О. Собаєва, Б. Шуневич та ін. (організаційно-педагогічні засади дистанційної освіти) [5]. Так Лисак О. Б. [3] у своїй статті проводить аналіз кількісних та якісних показників вхідної академічної мобільності в Україні; визначає основні проблеми навчання іноземців в Україні; презентує шляхи покращення системи навчання іноземців в Україні і робить висновок про те, що cтуденти-іноземці виступають значимим фактором у розвитку системи вищої освіти України. Важливе місце в цій системі займає Харківський національний медичний університет, який надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян.
Description: методика викладання
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28985
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра латинської мови та медичної термінології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лєбєдь Ю. Ф.1 (1).docxметодологія13,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.