Кафедри : [29852] Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

Logo

Кафедра акушерства та гінекології № 3 [101]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології [146]

Фонд законсервовано у вересні 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики

Logo

Кафедра анатомії людини [820]

Фонд законсервовано у вересні 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії

Logo

Кафедра внутрішньої медицини № 1 [925]

Фонд створено у вересні 2013 р. на базі фонду Кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології у зв’язку з її реорганізацією. Всі матеріали співробітників кафедри щодо клінічної фармакології після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри клінічної фармакології

Logo

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії [243]

Фонд законсервовано у вересні 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії

Logo

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини [424]

Фонд створено у вересні 2013 р. у зв’язку з реорганізацією Кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології. Всі матеріали співробітників кафедри до зазначеного періоду див. у фонді Кафедри внутрішньої медицини № 1

Logo

Кафедра медичної генетики [136]

Фонд законсервовано у вересні 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики

Logo

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян [114]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р.

Logo

Кафедра неврології [52]

Фонд створено у вересні 2021 р. у зв'язку з об'єднанням кафедр Неврології № 1 та Неврології № 2. Всі матеріали співробітників кафедри до зазначеного періоду див. у фондах відповідних кафедр

Logo

Кафедра неврології та дитячої неврології [3]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Кафедра неврології № 1 [59]

Фонд законсервовано з вересня 2021 р. у зв'язку із об’єднанням кафедр Неврології № 1 та Неврології № 2 і створенням на їх базі Кафедри неврології

Кафедра неврології № 2 [88]

Фонд законсервовано з вересня 2021 р. у зв'язку із об’єднанням кафедр Неврології № 1 та Неврології № 2 і створенням на їх базі Кафедри неврології

Logo

Кафедра педіатрії № 3 та неонатології [33]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки [1190]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

Logo

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства [200]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

Logo

Кафедра пропедевтики педіатрії [4]

Фонд створено у вересні 2023 р.

Logo

Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 [65]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри пропедеівтики педіатрії

Logo

Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 [300]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри пропедеівтики педіатрії

Logo

Кафедра психіатрії та наркології [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра рентгенології та радіології [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії [544]

Фонд створено у червні 2020 р. на базі фонду Кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я у зв’язку з її реорганізацією. Всі матеріали співробітників кафедри щодо фізичного виховання та здоров’я після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри фізичного виховання та здоров’я

Logo

Кафедра суспільних наук [561]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри філософії та суспільних наук

Logo

Кафедра терапії № 1 [7]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра терапії № 2 [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра урології та дитячої урології [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра фтизіатрії та пульмонології [173]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

Logo

Кафедра фізичного виховання та здоров'я [210]

Фонд створено у червні 2020 р. у зв’язку з реорганізацією Кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я. Всі матеріали співробітників кафедри до зазначеного періоду див. у фонді Кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії

Logo

Кафедра філософії [190]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду див. у фонді Кафедри філософії та суспільних наук

Logo

Кафедра філософії та суспільних наук [1]

Фонд створено у вересні 2023 р.

Logo

Кафедра хірургії № 5 [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра хірургії № 6 [0]

Фонд створено у квітні 2023 р.

Logo

Кафедра інфекційних хвороб [584]

Фонд законсервовано з вересня 2023 р. Всі матеріали співробітників кафедри після зазначеного періоду диві. у фонді Кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії

Logo

Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії [20]

Фонд створено у вересні 2023 р.