Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24847
Title: Оптимізація лікування туберкульозного спондиліту (експериментально – клінічне дослідження)
Authors: Веснін, Володимир Вікторович
Issue Date: 2019
Publisher: ХНМУ
Citation: Веснін В. В. Оптимізація лікування туберкульозного спондиліту (експериментально–клінічне дослідження) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 – Травматологія та ортопедія / В. В. Веснін ; Харківский національний медичний університет. – Харків, 2019. – 254 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження проведено в двох напрямках: експериментальному і клінічному. В умовах експерименту вивчено сучасні особливості клініко-патоморфологічного перебігу ТС, вплив антибактеріальної терапії (АБТ) на перебіг захворювання. У клінічній частині роботи вивчена ефективність короткочасної інтенсивної АБТ препаратами другого ряду в передопераційний період та радикальнодекомпресивних пластичних втручань з використанням розсувного титанового кейджу для переднього спондилодезу в лікуванні хворих на туберкульозний спондиліт. Експериментальне моделювання ТС проведено з метою дослідження сучасних особливостей клінічного та патоморфологічного перебігу захворювання, а також впливу сучасних антибактеріальних препаратів на перебіг ТС. Одержані результати дослідження стали підґрунтям для розробки нових підходів до лікування пацієнтів з туберкульозним спондилітом
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24847
Appears in Collections:Дисертації. Травматологія та ортопедія
Наукові праці. Кафедра травматології та ортопедії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disВеснінPDF[3090].pdf10,55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.