Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23822
Title: Залежність прояву функціональних розладів травлення від рівня вираженості нейротизму
Authors: Александрова, Катерина Володимирівна
Журавльова, Поліна Володимирівна
Сікало, Юлія Костянтинівна
Keywords: функціональні розлади травлення
нейротизм
Issue Date: 2019
Citation: Александрова К. В. Залежність прояву функціональних розладів травлення від рівня вираженості нейротизму / К. В. Александрова, П. В. Журавльова, Ю. К. Сікало // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків, 29–31 січня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 104–105.
Abstract: Функціональні розлади травлення (ФРТ) характеризуються наявністю диспептичного синдрому при відсутності органічного компоненту. У сучасному світі зростає кількість пацієнтів з ФРТ, що прийнято асоціювати зі збільшенням кількості стресових факторів і психічною сенсибілізацією людини. Нейротизм характеризує моральну нестійкість особистості і може призводити до ряду функціональних розладів, а в подальшому, при тривалому впливі стресового компоненту - до органічних. В даний час схильність до стресів є вагомою проблемою і багато в чому визначає прояви нейротизму та пов'язані з ним функціональні розлади, в тому числі і ФРТ. Метою даного дослідження є визначення частоти та інтенсивності проявів функціональних розладів в залежності від рівня вираженості нейротизму.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23822
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Залежність прояву функціональних .pdf210,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.