Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22028
Title: Experience of GIC "Ionolat" using in clinic
Authors: Volkova, Olha
Ryabokon, Eugen
Tokar, Alima
Kanunik, Tetyana
Волкова, Ольга Сергіївна
Рябоконь, Євген Миколайович
Токар, Аліма Абдулкадерівна
Кануник, Тетяна Сергіївна
Keywords: caries
карієс
glass-ionomer cement
стеклоіономірний цемент
Issue Date: 24-Oct-2018
Citation: Experience of GIC "Ionolat" using in clinic / Yug. Ryabokon, A. Tokar, O. Volkova, T. Kanunik // Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (до 95-річного ювілею з дня заснування кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ), Харків, 24 жовтня 2018 р. / ХНМУ. – Харків, 2018. – С. 58–59.
Abstract: Alternative materials in the restoration therapy are glass-ionomer cements (GIC), which solve the problems of treatment of demineralized dental tissues. The purpose of the study: determination of the effectiveness of treatment of caries of the chewing group of teeth with the use of GIC "Ionolat". Study had showed that using of the GIC "Ionolat" in children due to its propertieshas good long-term results, it is recommended for wide clinical practice, which is especially important in modern socio-economic conditions. Альтернативними матеріалам в реставраційній терапії є склоіономерні цементи, які вирішують проблеми лікування демінералізованих зубних тканин. Мета дослідження: визначення ефективності лікування карієса жувальної групи зубів за допомогою СІЦ "Іонолат". Дослідження показало, що використання СІЦ "Іонолат" у дітей через його властивості має хороші довгострокові результати, рекомендується для широкої клінічної практики, що особливо важливо в сучасних соціально-економічних умовах.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22028
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.10.24 - Материали НПК.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.