Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20931
Title: Сон і його вплив на формування громадського здоров’я
Authors: Ващук, М.А.
Сомкіна, Є.А.
Чеснакова, Д.Д.
Keywords: сон
студенти
Issue Date: 24-Oct-2018
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Ващук М. А. Сон і його вплив на формування громадського здоров’я / М. А. Ващук, Є. А. Сомкіна, Д. Д. Чеснакова // Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (до 95-річного ювілею з дня заснування кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ХНМУ), м. Харків, 24 жовтня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 68–69.
Abstract: На стан здоров’я населення впливають різні чинники, в т.ч. й спосіб життя. Серед них важливу роль відіграють шкідливі звички, неправильне харчування, захворюваність, якість медоглядів і лікування, стреси, незадовільні побутові умови, добовий режим праці й відпочинку [1, c. 132–134]. На сьогодні у всьому світі проблема порушення сну характерна для 35 % дорослого населення відповідно до Міжнародної класифікації розладів сну [2, c. 75–78]. Важливою складовою нормального функціонування організму людини є добовий режим, який повинен відповідати її віковим особливостям і виду діяльності [4, c. 44] й забезпечувати оптимальний рівень працездатності, нормальний фізичний та психічний розвиток, а також попереджати розвиток стомлення, порушення загального стану людини та її здоров’я в цілому [3, c. 56]. Даний напрям дослідження є досить актуальним оскільки для студентської молоді характерно порушення режиму праці та відпочинку. Враховуючи зазначене вище, метою даного дослідження було вивчення особливостей добового режиму студентів і його вплив на їх здоров’я.
Description: Нічний сон – це один з основних видів відпочинку. Під час сну відновлюються енергетичні запаси організму, виробляються біологічно активні речовини, необхідні для регуляції обмінних процесів в молодому організмі, відновлюються функції внутрішніх органів. Дефіцит сну є стресовим фактором для людського організму. Відсоток студентів, незадоволених своїм сном, свідчить про необхідність проведення освітніх робіт в цій сфері. Це безумовно позитивно позначиться не тільки на здоров'ї населення, а й на показниках економічного та соціального благополуччя країни, що створює необхідність продовження досліджень в даному напрямі.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20931
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018.10.24 - Ващук, Сомкин.doc244,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.