Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17626
Title: Клініко-метаболічні наслідки постгістеректомічного синдрому
Authors: Щербина, Микола Олександрович
Щербина, Николай Александрович
Shcherbina, Mykola
Скорбач, Олена Іванівна
Скорбач, Елена Ивановна
Skorbach, Olena
Скорбач, Юлія Іванівна
Скорбач, Юлия Ивановна
Skorbach, Yulia
Диннік, Олександра Олексіївна
Дынник, Александра Алексеевна
Dynnik, Oleksandra
Кузьміна, Ольга Олександрівна
Кузьмина, Ольга Александровна
Kuzmina, Olga
Keywords: гістеректомія
постгістеректомічний синдром
нейровегетативні пору­шення
психоемоційні порушення
гормональний статус
метаболічний синдром
hysterectomy
posthysterectomy syndrome
neurovegetative disorders
sychoemotional disorders
hormonal status
metabolic syndrome
Issue Date: Aug-2017
Citation: Клініко-метаболічні наслідки постгістеректомічного синдрому / М. О. Щербина, О. І. Скорбач, Ю. І. Скорбач, О. О. Диннік, О. О. Кузьміна // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2017. – Вип. 2 (40), додаток. – С. 296–300.
Abstract: В останні роки відзначається зростання числа гінекологічних захворювань у молодому віці, які вимагають радикального оперативного втручання. Мета дослідження. Вивчити особливості гормональних, психоемоційних, вегето-судинних та метаболічних процесів у жінок після гістеректомії. Матеріали і методи дослідження. Було обстежено 80 жінок, віком від 40 до 51 року. В основну групу було залучено 50 жінок після гістеректомії зі збереженням обох яєчників. Група контролю складалася з ЗО практично здорових жінок зі збереженою менструальною функці­ єю. За допомогою клінічного спостереження та клініко-лабораторного обстеження оцінювали стан хворих, досліджували нейровегетативний, психоемоційний, гормональний та обмінно-ен­ докринний статуси. Результати дослідження та їх обговорення. У ході дослідження було з’ясовано, що, почи­ наючи з першого року після операції, у жінок після гістеректомії розвивається симптомокомп- лекс, який призводить до розвитку нейровегетативних, психоемоційних, гормональних, а в подальшому й метаболічних порушень (ожиріння I II ступеня за андроїдним типом, підвищен­ ня артеріального тиску, підвищення атерогенного потенціалу крові з гіперхолестеренемією). Висновки. Таким чином, аналізуючи дані, що ми отримали, можна стверджувати, гістерек- томія є несприятливим чинником щодо розвитку метаболічного синдрому та серцевої патології.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17626
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства та гінекології № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.