Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14847
Title: Особливості формування імунної відповіді у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень
Authors: Железнякова, Н.М.
Зелена, І.І.
Пасієшвілі, Т.М.
Супрун, І.О.
Keywords: формування імунної відповіді
хронічний панкреатит
обструктивне захворювання легень
Issue Date: Jan-2016
Citation: Особливості формування імунної відповіді у хворих з коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень / Н. М. Железнякова, І. І. Зелена, Т. М. Пасієшвілі, І. O. Супрун // Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій поліпрофільного підходу : матеріали щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 20 січня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 61–63.
Abstract: Таким чином, активна стадія ХОЗЛ супроводжувалася активацією реактантів гострофазової відповіді. При цьому, наявність супутнього хронічного панкреатиту вносила істотні зміни в картину запальної відповіді, що проявлялося значним достовірним посиленням експресії як прозапального цитокінового каскаду, так і білків пізньої гострофазової реакції. Що, в умовах наявності хронічного запального вогнища, за допомогою гіперактивації системи комплементу і, тим самим, ініціації аутоімунних реакцій, може сприяти вторинному пошкодженню як органів-мішенів, так і залученню в патологічний процес «відносно інтактних» органів та систем, що дозволяє розглядати даний «патологічний тандем» як прогностично несприятливий.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14847
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
default.pdf208,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdfтитул229,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.