Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14032
Title: Вплив лізоцимовмісного зубного еліксиру на м’які тканини порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології
Authors: Елисеева, Ольга Владимировна
Єлісєєва, Ольга Володимирівна
Yeliseyeva, Olga
Соколова, Ирина Ивановна
Соколова, Ірина Іванівна
Sokolova, Irina
Keywords: перекисне окиснення ліпідів
червоний плоский лишай
хронічний генералізований пародонтит
processes of lipid peroxidation
oral lichen planus
chronic generalized periodontitis
Issue Date: Feb-2016
Citation: Єлісєєва О. В. Вплив лізоцимовмісного зубного еліксиру на м’які тканини порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології / О. В. Єлісєєва, І. І. Соколова // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 1, т. 2. – С. 26–30.
Abstract: Досліджено стан процесів перекисного окис-нення ліпідів у слині хворих на типовий червоний плоский лишай шкіри (ЧПЛ) в поєднанні з хроніч-ним генералізованим пародонтитом (ХГП). Одер-жані дані свідчать про зниження в цих хворих ре-зистентності до перекисного окиснення, що може бути одним із механізмів ушкодження тканин по-рожнини рота. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів, до якого входять: систе-мна терапія ЧПЛ, професійна гігієна порожнини рота із застосуванням зубного еліксиру «Лізомукоїд», лікувально-профілактичної зубної пасти «Лакалут актив». Запропонований метод терапії виявився досить ефективним для лікування ХГП на тлі ЧПЛ типової форми.
Description: The clinical study has made it possible to estab-lish that complex of medical and preventive measures such as systemic treatment of lichen planus, advanced hygienic care of the oral cavity with the use of Lizomucoid mouthwash, Lacalut aktiv therapeutic toothpaste is rather effective for treatment of chronic generalized parodontitis associated with lichen planus of typical form.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14032
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aльманах журнал репо.pdf685,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.