DSpace О системе DSpace DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра медичної генетики >
Наукові праці. Кафедра медичної генетики >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2287

Название: Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів С677Т MTHFR, А66G MTRR на клінічні прояви мітохондріальних дисфункцій
Авторы: Гречанина, Юлия Борисовна
Дата публикации: 2012
Библиографическое описание: Гречаніна Ю.Б. Вивчення впливу поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів С677Т MTHFR, А66G MTRR на клінічні прояви мітохондріальних дисфункцій: дис. … д-ра мед. наук: 03.00.15 - Генетика / Ю.Б. Гречаніна ; Одеський національний медичний університет. – Одеса, 2012. – 337 с.
Аннотация: Генетика в новому тисячоріччі розвивається швидко і має революційний характер. Спадкові хвороби стають провідною проблемою медицини, а мітохондріальні дисфункції (МТХД) передують у наукових дослідженнях великої кількості вчених (D. Wallace, 2004; В.С. Сухоруков, 2006; С.Б. Арбузова, 2007; A.S. Reisch 2007; Н.Г. Даниленко, 2008; Е.Д. Белоусова, 2008; P.F. Chinnery, 2009; В.А. Гусар, 2010; Г.С. Сенаторова, 2010; Є.Ю. Захарова, 2010; К.О. Ніколаєва, 2011). Однією із найбільш значущих особливостей геному людини є його широка варіабельність, яка зумовлена якісними і кількісними змінами послідовності ДНК. Однією із форм варіабельності генома є зміна його функціональної активності, або епігенетичні феномени, що обумовлені на молекулярному рівні хімічними модифікаціями послідовностей ДНК і хроматину (С. А. Назаренко, 2004; Г.Р. Акопян, 2006; С.Г. Ворсанова та ін., 2006; О.Я. Гречаніна, С.І. Жаданов, 2006; В.М. Запорожан, 2011; І.Ю. Юров, 2011). Поліорганність уражень при мітохондріальних порушеннях, прогредієнт-ний плин, тяжкий перебіг з кінцевою інвалідізацією, зростаюча кількість нозологічних форм, яким притаманні клінічний поліморфізм і генетична гете-рогенність, наявність порушень енергетичного обміну не тільки при успадко-ваних, але і при набутих патологічних станах, ставили питання про визначення самого поняття мітохондріальної патології. І тільки інтенсивне вивчення мітохондріального геному і мітохондріальних хвороб дало можливість узагаль-нити це поняття і визначити його як МТХД – типовий патологічний процес, для якого не існує нозологічної і етіологічної специфічності (В.С. Сухоруков, 2007; І.Ф. Беленичев, В.І. Чернія, 2010) і вважати МТХД новим патобіохімічним механізмом нейродегенеративних розладів широкого спектру.
Описание: У дисертаційному дослідженні розроблено концепцію уточнюючої діагностики МТХД на підставі оцінки популяційно-генетичних особливостей – частот поліморфізмів мтДНК та поліморфних варіантів генів ферментів фалатного циклу. Знайдені варіабельні позиції з високим рівнем нестабільності і швидкістю мутацій, які впливають на виникнення спорадичних мутацій. Показано, що населенню України притаманний такий розподіл генотипів та частот алелів генів MTHFR (C677T, А1298С, G1793A); MTRR (A66G); RFC-1 (G80A), який характеризується високою питомою вагою гомозігот MTRR (A66G) і мутантного алеля 66G, що пов’язане в високою частотою уражень центральної нервової системи. Визначений характер клінічних ознак носіїв поліморфізмів мтДНК – поліорганність, прогредієнтність, клінічний поліморфізм, генетична гетерогенність із переважним залученням енерготропних органів. Встановлені окремі нозологічні форми МТХД – синдроми Лея, Лебера, Кернса–Сейра, MERRF, MELAS, NARP, MNGIE підтверджені клініко-генетичними, морфологічними, біохімічними, ферментними, молекулярно-генетичними методами. Описані основні клінічні ознаки носіїв поліморфних варіантів генів C677T MTHFR і A66G MTRR. Наведені асоціації МТХД із порушеннями реметилювання метіоніну, як ймовірного прояву зміненого епігенетичного статусу. Знайдено феномен синтропії і доведено, що вплив поліморфізмів мтДНК на експресію МТХД відбувається внаслідок заміни їх адаптивної ролі на патогенну на тлі зміненого метилування, як основного модифікатора геному при порушенні фолатного циклу та наявності певних тригерів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2287
Располагается в коллекциях:Наукові праці. Кафедра медичної генетики
Дисертації. Генетика

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Диссертация__Гречанина Ю.Б..pdf41,03 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правом

View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь