Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26343
Title: Релапаротомія в лікуванні інтраабдомінальних ускладнень хірургічних операцій на органах черевної порожнини
Authors: Сипливий, Василь Олексійович
Криворучко, І.А.
Євтушенко, О.В.
Менкус, Б.В.
Євтушенко, Д.В.
Keywords: релапаротомія
інтраабдоінальні ускладнення
хірургічна операція
Issue Date: 2020
Citation: Релапаротомія в лікуванні інтраабдомінальних ускладнень хірургічних операцій на органах черевної порожнини / В. О. Сипливий, І. А. Криворучко, О. В. Євтушенко, Б. В. Менкус, Д. В. Євтушенко // Харківська хірургічна школа. – 2020. – № 2 (101). – С. 156–160.
Abstract: Резюме. Релапаротомія в лікуванні післяопераційних усклад-нень хірургічних операцій на органах черевної порожнини за-лишається складною проблемою сучасної хірургії. Мета: вивчити причини виконання релапаротомій після хі-рургічних операцій на органах черевної порожнини залежно від характеру першого оперативного втручання. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз виконання 74 релапаротомій після хірургічного лікування па-тології органів черевної порожнини. Перше оперативне втру¬чання проведено з приводу гострого холециститу (11 хворих), холедохолітіазу (4), гострого деструктивного апендициту (8) , перфоративної виразки шлунку чи дванадцятипалої кишки (8), защемленої грижі (5), злукової кишкової непрохідності (9),пер- форація тонкої або товстої кишок (7), непрохідності товстої кишки пухлинного ґенезу (19). Показами до виконання релапа¬ротомій були перитоніт, рання злукова кишкова непрохідність, внутрішньочеревна кровотеча. Висновки. Ускладнення, пов’язані з інтраабдомінальною ін-фекцією — перитоніт, що продовжується, перитоніт внаслідок неспроможності швів анастомозів є найбільш частою причи¬ною релапаротомій після операцій на органах черевної порож¬нини, що потребує удосконалення як технології операцій, так і антибактеріальної терапії. Релапаротомія є життєвозберігаю- чою операцією при розвитку інтраабдомінальних ускладнень, але пов’язана з великим ризиком летальності.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/26343
ISSN: 2308-7005
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf2,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
стаття 2.pdf251,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.