Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25438
Title: Клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності в хірургічній практиці у хворих на цироз
Authors: Сипливий, В.О.
Петюнін, О.Г.
Мороз, К.Л.
Keywords: предиктори виникнення
гостра-на хронічній печінкова недостатність
цироз печінки
хірургічне лікування
Issue Date: 2019
Citation: Сипливий В. О. Клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності в хірургічній практиці у хворих на цироз / В. О. Сипливий, О. Г. Петюнін, К. Л. Мороз // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 34–39.
Abstract: Резюме. Мета дослідження. Визначити доопераційні клінічні предиктори гострої-на-хронічній печінкової недостатності (ГХПН) при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки (ЦП). Проведено комплексну мультифакторну оцінку функції печінки у 137 хворих на ЦП, що перенесли оперативне лікування. У 84 (61,31%) хворих виконано дистальний спленоренальний анастомоз (ДСРА) за Warren, у 32 (23,36%) хворого виконано екстраперитонізацію правої частки печінки з інтраопераційним або посегментарним лазерним опромінюванням її поверхні, у 21 (15,33%) хворих виконано перев’язку лівих шлункових артерії та вени разом із селезінковою артерією. Вік хворих – від 9 до 66 років. Перед операцією виконували клінічні, біохімічні, інструментальні та морфологічні дослідження, використовували математичний аналіз. Встановлено, що ГХПН ускладнює ранній післяопераційний період у 33,57% хворих на ЦП, зумовлюючи летальність на рівні 56,52%. У хворих на ЦП біохімічними показниками розвитку післяопераційної ГХПН є підвищення загального білірубіну, сечовини та креатиніну сироватки крові, збільшення співвідношення АсАТ до АлАТ. Діагностичні критерії Child-TurcottePugh дають змогу оцінювати функціональний стан печінки та можуть використовуватися в клінічній практиці при виборі лікувальної тактики, але є недостатньо чутливими для прогнозування ГХПН. Імовірність розвитку ГХПН у післяопераційному періоді найвища у хворих на ЦП з наявним асцитом та, особливо, при сполученні асциту з кровотечею з варикозних вен стравоходу та шлунку. Визначення морфологічної картини цирозу за результатами морфометричних досліджень біоптатів печінки найбільш точно дає підставу передбачити розвиток ГХПН після операції. Наявність у хворого на ЦП комплексу ультразвукових ознак, як ось: діаметр воротної вени більший за 1,4 см, ЛШК у воротній вені менша за 12 см/с та ІПЗ більший за 0,13 см х с вказує на високу вірогідність розвитку ГХПН в ранньому післяопераційному періоді.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25438
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaoch_2019_18_2_9.pdf327,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.