Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7449
Title: Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови
Authors: Андрущенко, Аліна Олександрівна
Keywords: граматична компетентність
мовленнєва діяльність
орієнтувальна і виконавча фази
перенос та інтерференція
грамматическая компетентность
речевая деятельность
ориентировочная и исполнительная фазы
перенос и интерференция
grammar competence
speech activity
orientation and accomplishment phases
transfer and interference
Issue Date: 2014
Citation: Андрущенко А. О. Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови / А. О. Андрущенко// Вісник СумДУ. – 2014. – № 1 (35). – С. 280–289.
Abstract: Розглянуто згадані фактори: врахування психологічної структури та рівнів мовленнєвої діяльності, характеристики навичок і вмінь та етапи їх формування, забезпечення адекватного орієнтування студентів, інтеграцію орієнтувальної і виконавчої фаз у вправах, критерії розмежування різних типів орієнтування, етапи оволодіння мовленнєвими діями, механізми переносу, позитивний та негативний трансфер, білінгвізм та його види, гальмування та його види, типи граматичної інтерференції, характер граматичної інтерференції у морфології та синтаксисі, порівняльний вплив міжмовної та внутрішньомовної граматичної інтерференції. Окреслено перспективу подальших досліджень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7449
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрущенко Аліна Стаття.doc98 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.