Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5963
Title: Маркери про- та протизапальної активації у пацієнтів на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу
Authors: Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Сайєд, Муджахід Аббас
Keywords: імунозапалення
прозапальні цитокіни
інтерлейкін-18
протизапальні цитокіни
інтерлейкін-10
артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
Issue Date: 2014
Citation: Ащеулова Т. В. Маркери про- та протизапальної активації у пацієнтів на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова, Сайєд Муджахід Аббас // Експериментальна та клінічна медицина. – 2014. – № 1. – С. 50–55.
Abstract: Метою нашого дослідження було вивчення рівня про- та протизапальних цитокінів у пацієнтів на артеріальну гіпертензію (АГ) залежно від наявності у ниї супутнього цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу). Обстежено 103 пацієнта АГ, у 31 (34,0 %) з яких діагностовано ЦД 2 типу. Встановлено, що вміст прозапального цитокіну – ІЛ-18 підвищується у хворих на АГ та у хворих на АГ з супутнім ЦД 2 типу порівняно з контрольною групою. Достовірні взаємозв’язки між ІЛ-18 та показниками вуглеводного обміну свідчать про залучення прозапальної активації до формування глюкометаболічних порушень у хворих на АГ. Показано, що у хворих на АГ спостерігається підвищення рівня протизапального цитокіну – ІЛ-10 порівняно з контрольною групою, що може розглядатися як протективна реакція з метою пригнічення активності прозапальних цитокінів. Пацієнти на АГ з ЦД 2 типу характеризуються зменшенням рівню ІЛ-10.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5963
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АщеуловаТВ.docx45,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.