Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9938
Title: On-line розкриття фондів: документи Центральної наукової бібліотеки про світові війни ХХ століття
Authors: Журавльова, Ірина Казимирівна
Самохвалова, Ольга Юріївна
Keywords: eScriptorium
цифрові бібліотеки
електронні архіві
рідкісні та цінні видання
збереження бібліотечного фонду
електронна колекція
розкриття бібліотечного фонду
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Журавльова І. К. Іміджева політика бібліотеки ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» [Електроний ресурс] : [презентація] / І. К. Журавльова, О. Ю. Самохвалова. – Електроні дані (73 слайди). – Харків, 2015.
Abstract: У презентації на прикладі електронної колекції Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «eScriptorium: електронний архів рідкісних книг і рукописів для науки и освіти» представлені колекції книг про Першу та Другу світові війни, показані можливості використання повнотекстових ресурсів: надання широкого доступу користувачів до цінних та рідкісних видань, забезпечення збереження оригіналу. Відображені принципи створення, структура, хронологічні рамки, напрямки, за якими відбувається наповнення архіву документами. В презентации на примере электронной коллекции Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина «eScriptorium: электронный архив редких книг и рукописей для науки и образования» представлены коллекции книг о Первой и Второй мировых войнах, показаны возможности использования полнотекстовых ресурсов: предоставление широкого доступа читателей к редким и ценным изданиям, обеспечение сохранности оригинала. Отражены принципы создания, структура, хронологические рамки, направления, по которым происходит наполнение архива документами. The article presents a collection of books about the First and Second World Wars using the example of the electronic collection of the Central Scientific Library of the V.N.Karazin Kharkiv National University “eScriptorium: electronic archive of rare books and manuscripts for Science and Education”. It shows the possibility of using full-text resources: providing wide access for readers to the rare and valuable editions, preservation of the original. The article reflects the principles of the creation, structure, chronological framework and directions of the filling of the archive with documents.
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9938
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журавлева_Самохвалова.pdf16,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.