Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30879
Title: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Спортивна фізіологія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»)
Authors: Маракушин, Дмитро Ігоревич
Чернобай, Лариса Володимирівна
Маслова, Наталія Михайлівна
Сокол, Олена Миколаївна
Глоба, Наталія Сергіївна
Keywords: спортивна фізіологія
фізіологічні аспекти
дослідження рухів людини
психофізіологічні якості організму
МР2022/2022
Issue Date: Sep-2022
Citation: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів з дисципліни «Спортивна фізіологія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія») / упоряд.: Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. М. Маслова, О. М. Сокол, Н. С. Глоба. – Харків : ХНМУ, 2022. – 88 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Спортивна фізіологія» належить до біологічного блоку дисциплін професійної підготовки студентів медичного профілю. Спортивна фізіологія орієнтована на підготовку висококваліфі-кованих фахівців зі спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і є одним із предметів у системі медичної освіти.Предметом вивчення навчальної дисципліні є закономірності дослідження фізіологічних аспектів рухів людини та фізіологічні чинники, які впливають на спортивну продуктивність, вплив занять фізичною культурою і спортом на фізіологічні та психологічні якості організму людини.
Description: Затверджено Вченою радою ХНМУ. Протокол № 7 від 29.09.2022.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30879
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маракушин Д.І., Чернобай Л.В., Маслова Н.М..pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.