Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМаракушин, Д.І.-
dc.contributor.authorЧернобай, Л.В.-
dc.contributor.authorПандікідіс, Н.І.-
dc.contributor.authorВащук, М.А.-
dc.contributor.authorАлексеєнко, Р.В.-
dc.contributor.authorКармазина, І.С.-
dc.contributor.authorІсаєва, І.М.-
dc.contributor.authorВасильєва, О.В.-
dc.contributor.authorКириченко, М.П.-
dc.contributor.authorДунаєва, О.В.-
dc.contributor.authorСокол, О.М.-
dc.contributor.authorГлоба, Н.С.-
dc.contributor.authorБулиніна, О.Д.-
dc.contributor.authorМаслова, Н.М.-
dc.contributor.authorГончарова, А.В.-
dc.contributor.authorЗеленська, А.М.-
dc.contributor.authorКовальов, М.М.-
dc.contributor.authorШенгер, С.В.-
dc.date.accessioned2020-04-13T13:29:59Z-
dc.date.available2020-04-13T13:29:59Z-
dc.date.issued2020-01-
dc.identifier.citationФізіологія вісцеральних систем : методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» : [практикум] / уклад.: Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. І. Пандікідіс, М. А. Ващук, Р. В. Алексеєнко, І. С. Кармазина, І. М. Ісаєва, О. В. Васильєва, М. П. Кириченко, О. В. Дунаєва, О. М. Сокол, Н. С. Глоба, О. Д. Булиніна, Н. М. Маслова, А. В. Гончарова, А. М. Зеленська, М. М. Ковальов, С. В. Шенгер. – Харків : ХНМУ, 2020. – 185 с.ru_RU
dc.identifier.urihttps://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25850-
dc.description«Затверджено» Нарада кафедри фізіології ХНМУ. Протокол №1 від 13.01.2020р. Рекомендовано Вченою радою ХНМУ.ru_RU
dc.description.abstractМетодичні вказівки підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Фізіологія» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів 2-го курсу ХНМУ, які навчаються за ECTS системою. Методичні вказівки складені із урахуванням новітніх досягнень медико-біологічних дисциплін та на підставі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Харківського національного медичного університету. Методичні вказівки розроблено з метою допомогти студентам систематизувати велику кількість інформації з різних підручників, інтернет-сайтів та інших навчальних та науково-методичних джерел. Обрані необхідні ключові питання щодо зрозуміння фізіології функціональних систем: крові, кровообігу, дихання, травлення, енергообміну та терморегуляції, виділення. Методичними вказівками можуть користуватися студенти, які навчаються на кафедрі фізіології ХНМУ з інших рівнів та напрямків підготовки зі спеціальностей: «Фізична терапія і ерготерапія», «Технологія медичної діагностики і лабораторна діагностика», «Сестринська справа» і т. ін., які вивчають базові питання фізіології людини та прагнуть поглиблення знань з дисципліни «Фізіологія».ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectфізіологія вісцеральних системru_RU
dc.subjectМВ2020ru_RU
dc.titleФізіологія вісцеральних систем : методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» : [практикум]ru_RU
dc.typeWorkbookru_RU
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізіол_вісцер_систем_V_тетр_СТУД_2020.pdfФізіологія вісцеральних систем: Методичні вказівки щодо підготовки іноземних студентів до практичних занять з дисципліни «Фізіологія»6,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.