Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8199
Title: Індивідуальго-типологічні фактори психофізіологічної адаптації студентів-медиків до процессу навчання
Authors: Самохвалов, В.Г.
Сокол, О.М
Булиніна, О.Д.
Ісаєва, І.М.
Ковальов, М.М.
Зеленська, Г.М.
Keywords: психофізіологічна адаптація
диференційний підхід
темперамент
Issue Date: 2014
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Citation: Індивідуальго-типологічні фактори психофізіологічної адаптації студентів-медиків до процесу навчання / В. Г. Самохвалов, О. М. Сокол, О. Д. Булиніна, І. М. Исаєва, М. М. Ковальов, Г. М. Зеленська // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 10-11 квітня 2014 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2014. – С. 198-199.
Abstract: Вивчення психофізіологічної адаптації студентів-медиків до процесу навчання має велике теоретичне і практичне значення. Успішна адаптація студентів до умов навчання і вимог наступної професійної діяльності є не тільки ознакою психічного здоров’я і показником зрілості особистості, але є гарантом наступного повноцінного фахового і особистісного зросту. Сучасною наукою накопичена велика кількість даних досліджень щодо впливу властивостей темпераменту на формування індивідуального стилю діяльності, побудову відношень з оточенням, схильність до розвитку індивідуальних до нозологічних психофізіологічних порушень у відповідь на тяжкі умови життя і діяльності. Дослідження показали на ефективність застосування типологічного опитувальника темпераменту Д.Кейрсі при проведенні заходів психодіагностики та дослідження індивідуальної і групової психофізіологічної адаптації до процесу навчання. Властивості темпераменту студентів впливають на формування стилю спілкування, способи пізнавальної і навчальної діяльності, мотиваційні характеристики і ціннісні орієнтації, схильність до формування специфічних психологічних проблем і дезадаптивних зрушень в ситуаціях підвищених навантажень, потреба в диференційованих видах психологічної допомоги.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8199
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Валеология 4.pdf123,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.