Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7591
Title: Викладання фармакології англійською мовою
Authors: Ганзій, Тетяна Василівна
Keywords: навчання англійською мовою
іноземні студенти
фармакологія
Issue Date: 15-May-2014
Citation: Ганзій Т. В. Викладання фармакології англійською мовою / Т. В. Ганзій // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. : у 2 ч. / Тернопільський державний медичний універстет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – Ч. 1. – С. 181–182.
Abstract: Навчання фармакології англомовних іноземних студентів проводиться за програмою, розробленою для вітчизняних студентів та перекладеною на англійську мову. Одним із недоліків такої програми є те, що в ній наводяться назви препаратів, під якими вони вживаються в нашій країні. Необхідно давати міжнародні назви, за якими лікар у будь-якій країні впізнає препарат і з якими наш випускник-іноземець буде мати справу з першого дня його практичної роботи в своїй державі. Ще одним важливим питанням викладання фармакології англомовним студентам є класифікація препаратів. Звичайно, існують різні принципи класифікації, але доцільно було б приводити ту з них, яка найуживаніша в зарубіжній медицині. Поряд з цим, студент повинен знати також і ту класифікацію, якою користуються наші вітчизняні лікарі.Доцільно на одній із майбутніх навчально-наукових конференцій обговорити методичні аспекти навчання англомовних студентів у вищих навчальних медичних закладах і, зокрема, викладання фармакології.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7591
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології та медичної рецептури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИКЛАДАННЯ ФАРМ. АНГЛ .doc30 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.