Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28809
Title: Особливості підготовки лікарів в умовах дистанційного навчання
Authors: Лазуренко, В.В.
Овчаренко, О.Б.
Лященко, О.А.
Черепова, В.І.
Олійник, А.О.
Keywords: особливості підготовки лікарів
дистанційне навчання
Issue Date: 21-May-2021
Publisher: Тернопільський національний медичний університет
Citation: Особливості підготовки лікарів в умовах дистанційного навчання / В. В. Лазуренко, О. Б. Овчаренко, О. А. Лященко, В. І. Черепова, А. О. Олійник // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю в онлайн-режимі за допомогою системи Microsoft Teams (Тернопіль, 20–21 травня 2021 року) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – С. 292–295.
Abstract: У зв’язку з особливими обставинами, що обумовлені пандемією СОУГО 19, змінюється підхід до методів підготовки майбутнього лікаря. При цьому питання розвитку мотиваційної відповідності професійній діяльності залишаються неодмінною умовою формування цілісного освітнього процесу. Це обумовлює пошук різноманітних методів, які дозволять удосконалити специфіку та спрямованість навчання, забезпечити високу якість навчальних послуг, уникнути дисбалансу між теоретичною та практичною під¬готовкою .
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/28809
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра травматології та ортопедіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.