Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17876
Назва: Корпоративні медіа вузівської бібліотеки як сучасний формат діалогу з читачем
Автори: Киричок, Ірина Василівна
Русанова, Оксана Анатоліївна
Тесленко, Катерина Миколаївна
Киричок, Ирина Васильевна
Русанова, Оксана Анатольевна
Тесленко, Екатерина Николаевна
Kyrychok, Iryna
Rusanova, Oksana
Teslenko, Kateryna
Теми: корпоративні медіа
електронні видання
вузівська бібліотека
діалог з читачем
культурно-просвітницька і виховна робота
корпоративные медиа
электронные издания
вузовская библиотека
диалог с читателем
культурно-просветительская и воспитательная работа
corporate media
electronic publications
high school library
dialogue with reader
cultural and educational work
Дата публікації: жов-2017
Видавництво: НБ ХДУХТ
Бібліографічний опис: Киричок І. В. Корпоративні медіа вузівської бібліотеки як сучасний формат діалогу з читачем [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, О. А. Русанова, К. М. Тесленко // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 23-31 жовтня 2017 р., Харків / Наукова бібліотека ХДУХТ. – Режим доступу : http://conf.hduht.edu.ua/index.php/m-i-conf-2/794-korporatyvni-media-vuzivskoi-biblioteky-iak-suchasnyi-format-dialohu-z-chytachem
Короткий огляд (реферат): В роботі розглядаються нові нестандартні формати і напрями взаємодії бібліотеки з читачем через корпоративні медіа, у тому числі електронні видання, на прикладі бюлетеня «Библиотерапевт». Визначено ключові фактори, що впливають на життєздатність медіа-проекту, створення і наповнення рубрик, взаємодію різних категорій користувачів. В работе рассматриваются новые нестандартные форматы и направления взаимодействия библиотеки с читателем через корпоративные медиа, в том числе электронные издания, на примере бюллетеня «Библиотерапевт». Определены ключевые факторы, влияющие на жизнеспособность медиа-проекта, создание и наполнение рубрик, взаимодействие различных категорий пользователей. On the example of the e-bulletin "Biblioterapevt" new non-standard formats and directions of interaction library with the reader and user through corporate media, including electronic publications are considered. The key factors influence on the viability of the media project, the creation and filling of the headings, the interaction of various categories of users are determined
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17876
Розташовується у зібраннях:Статті, тези, доповіді. Наукова бібліотекаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.