Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14534
Title: Рівні хемерину й несфатину-1 у сироватці крові та параметри добового моніторування артеріального тиску в пацієнтів з гіпертонічною хворобою
Authors: Ковалева, Ольга Николаевна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Kovalyova, Olga
Ащеулова, Татьяна Вадимовна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ashcheulova, Tetyana
Иванченко, Светлана Владимировна
Іванченко, Світлана Володимирівна
Ivanchenko, Svitlana
Гончарь, Алексей Владимирович
Гончарь, Олексій Володимирович
Honchar, Oleksii
Keywords: несфатин-1
хемерин
ДМАТ
ожиріння
цитокіни
гіпертонічна хвороба
Issue Date: Sep-2016
Citation: Рівні хемерину й несфатину-1 у сироватці крові та параметри добового моніторування артеріального тиску в пацієнтів з гіпертонічною хворобоюю / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, С. В. Іванченко, О. В. Гончарь // Серце і судини. — 2016. — № 3. — C. 84—90.
Abstract: Мета. Вивчити взаємозв'язок між рівнями хемерину і несфатину-1 сироватки крові та особливостями параметрів добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в залежності від індексу маси тіла (ІМТ). Матеріали та методи. 82 хворим на ГХ у віці 60 (55;66) років (у тому числі 26 пацієнтів з надлишковою вагою та 39 пацієнтів з ожирінням), виконано ДМАТ. Сироваткові рівні хемерину та несфатину-1 визначалися імуноферментним методом з використанням набору реактивів Human Chemerin та Human Nesfatin-1 ELISA Kit (Коnо Biotech Co., Ltd., КНР). Статистична обробка проводилась з використанням критеріїв Манна-Уїтні, Пірсона, кластерного аналізу. Кількісні ознаки описувались медіаной (Ме), значеннями верхнього (UQ) і нижнього (LQ) квартилей вибірки. Результати та обговорення. Сироваткові рівні хемерину та несфатину-1 були достовірно вищі у хворих на ГХ (p = 0,001) у порівнянні зі здоровими особами, незалежно від ІМТ. Для виявлення спільного впливу концентрації обох цитокинів на особливості параметрів ДМАТ проведено кластерний аналіз методом К-середніх, отримано чотири кластери, що не перетинаються, з похибкою р=0,138. Міжкластерний аналіз виявив статистично достовірні відмінності між кластерами в параметрах ДМАТ, що характеризують динаміку зміни АТ в ранкові години, таких як швидкість (ШРПСАТ і ШРПДАТ) та величина ранкового підйому АТ (ВРПСАТ і ВРПДАД), денної систолічної та діастолічної варіабельності АТ (ВарСАТ(Д) і ВарДАТ(Д)) і циркадного ритму АТ. При цьому найбільш прогностично несприятливим за типом розподілу циркардних ритмів АТ, ВарСАТ і ВарДАТ виявився 1-й кластер, де високий рівень сироваткового хемерину 11,12 (8,2;14,02) нг/мл асоціювався з великими значеннями ІМТ: 33,31 (30,47;36,15) кг/м2. На відміну від цього, хворі 3-го кластеру з високими рівнями обох цитокинів в сироватці крові: хемерин 7,7 (6,52;8,44) нг/мл, несфатин-1 8,96 (8,55;9,37) нг/мл і низьким ІМТ 25,2 (23,1;26,8) кг/м2, мали переважно розподіл циркадних ритмів АТ за типом «dipper», але високу ШРПСАТ і ШРПДАТ. Найбільш сприятливим у співвідношенні з параметрами ДМАТ виявився 2-й кластер з помірно низьким вмістом хемерину: 4,91 (4,42;5,26) нг/мл і високим рівнем несфатину-1: 8,02 (7,67;8,43) нг/мл сироватки крові. Проведення кореляційного аналізу виявило наявність помірного прямого кореляційного зв'язку між змістом хемерину у сироватці крові і наступними параметрами ДМАТ: ШРПСАТ та ШРПДАТ: r=0,35, р<0,05; ВРПСАТ і ВРПДАТ: r=0,3, р<0,05; ВарСАТ і ВарДАТ: r=0,34, р<0,05. Кореляцій між параметрами ДМАТ і несфатином-1 сироватки крові виявлено не було. Висновки. Рівні хемерину та несфатину-1 сироватки крові у хворих на гіпертонічну хворобу були достовірно підвищені незалежно від наявності і ступеню ожиріння. В ході дослідження виявлений зв'язок між сироватковим рівнем хемерину крові та циркадним ритмом, денною варіабельністю артеріального тиску і параметрами ДМАТ, що характеризують динаміку зміни артеріального тиску в ранкові години. Переконливих даних про вплив змісту несфатину-1 сироватки крові на показники ДМАТ отримано не було.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14534
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalyova_SIS_3_2016.pdf443,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.