Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1375
Title: Показники цитокiнової активації при пиловому бронхіті в окремих професійних групах робітників машинобудування при різному характерi перебігу захворювання
Authors: Черняков, Павло Олександрович
Keywords: пиловий бронхіт
запалення
Issue Date: 2012
Citation: Черняков П.О. Показники цитокiнової активації при пиловому бронхіті в окремих професійних групах робітників машинобудування при різному характерi перебігу захворювання / П.О. Черняков // 73-я Загальноуніверситетська студентська наукова конференція, Львів, 19-20 квітня 2012 р. : збірка матеріалів / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2012.
Abstract: Близько третини випадків профпатології органів дихання належить пиловому бронхіту (ПБ), імунозапальнi механізми розвитку якого на сьогоднi вивчено не достатньо. Мета: оцінити цитокіновий профіль у хворих на ПБ в окремих професійних групах з урахуванням тривалості та частоти загострення захворювання. Обстежено 102 чоловіків з ПБ і 15 осіб групи контролю. Концентрації фактору некрозу пухлин (ФНПα), інтерферону γ (IФНγ), інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) визначали в сироватці крові імуноферментним методом (ProCon, Росія). По мірі збільшення тривалості захворювань встановлено підвищення вмісту ФНПα та ІЛ-4, у той час як рівень IФНγ прогресуюче знижувався. У обстежених хворих окремих професій при різних тривалості і частоті загострень ПБ було виявлено певні особливості структури і вираженості змін окремих показників цитокінового профілю в порівнянні з контролем. Так, у групі зварників встановлені найбільш виражені ознаки як цитокіновой агресії (підвищення прозапального ФНПα), так і розбалансування регулювання системи цитокінів (підвищення ІЛ-4 на тлі зниження IФНγ), вони досягли максимальних значень вже при тривалості захворювання 6-10 років і частоті загострень 2-3 рази на рік, в подальшому не значно змінюючись. Показники цитокінового профілю, виявлені у ливарників, свідчать про перевагу запального процесу (підвищення ФНПα), пікові відхилення цитокінів відбувалися, починаючи з тривалості ПБ 11-15 років, при частоті загострень 4-5 разів на рік. Серед шліфувальників вираженість зрушень у цитокіновому профілі була найменшою, найбільш значущими зміни були в групах хворих з тривалістю ПБ більше 20 років при частоті загострення більше 4 разів на рік. Встановлена цитокінова активація відображає зростаючу вираженість запального процесу у даних пацієнтів, дефіцит IФНγ асоціюється з неспроможністю неспецифічного імунного захисту й може лежати в основі хронізації, прогресування запалення. У пацієнтів з ПБ концентрації ФНПα та ІЛ-4 в сироватці крові наростали по мірі збільшення тривалості та частоти загострення захворювання, у той час як рівень ІФНγ знижувався. В окремих професійних групах зміни мали аналогічний характер, однак різну вираженість, будучи найбільш інтенсивними у електрозварників, меншою мірою вираженими — у ливарників і шліфувальників. Виявлене наростання функціонально антагоністичних цитокінів (ФНПα та ІЛ-4) на тлі парадоксального зниження рівня IФНγ диктує необхідність поглибленого вивчення імунітету у даного контингенту хворих, у тому числі в різних професійних групах, що і є перспективою подальших досліджень.
Description: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernyakov_2012_001.pdf94,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.