Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11387
Title: Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
Authors: Бабак, Олег Яковлевич
Тельнова, Светлана Михалівна
Keywords: неалкогольного стеатозу печінки
дисфункції щитовидна залоза
артеріальна гіпертензія
Issue Date: Feb-2015
Citation: Бабак О. Я. Вплив тиреоїдної дисфункції на перебіг артеріальної гіпертензії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / О. Я. Бабак, С. М. Тельнова // Сучасна гастроентерологія. - 2015. - № 2 (82). - C. 97-102.
Abstract: Розповсюдженість неалкогольного стеатозу печінки (НАЖХП) у мешканців економічно розвинених країн світу становить в середньому 20-35%, неалкогольного стеатогепатиту-3%, включаючи Корею та багато інших азіатських країн. В США стеатоз печінки має 34 % дорослого населення, в Японії – 29%. Статистичні дані відносно поширеності НАЖХП серед мешканців України відсутні. Проте результати проведеного в Росії дослідження DIREG_L_01903 дозволяють припустити значну розповсюдженість даної нозології і в Україні. Наявність дисфункції щитовидна залоза (ЩЗ) при НАЖХП обумовлена як значною поширеністю тиреоїдної дисфункції в популяції, так і відхиленням в метаболізмі гормонів ЩЗ при цій патології. Авторами виявлено, що підвищення рівня тиреотропного гормону (ТТГ), навіть на рівні високо нормальних показників, що не проявляється на цьому етапі клінічно, є статистично значимим предиктором стеатозу печінки і порушень ліпідного та вуглеводного обмінів. Враховуючи значну роль дисфункції ЩЗ у розвитку дисліпідемії та інсулінорезистентності у хворих на гіпотиреоз, очікуваним є поєднання перебігу гіпотиреозу та НАЖХП, у патогенезі якої порушення ліпідного та вуглеводного обміну займає провідне місце. Таким чином, аналіз літературних даних демонструє, що на сучасному етапі активно вивчається проблема НАЖХП, особливості перебігу супутньої артеріальної гіпертензії. Але недостатньо уваги приділяється дослідженню функції ЩЗ у хворих на НАЖХП, впливу наявності дисфункції ЩЗ на перебіг як основного захворювання, так і супутньої артеріальна гіпертензія.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11387
ISSN: 1727-5725
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья Тельнова С.М..docx163,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.