Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10421
Title: Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих гіпертонічною хворобою на фоні абдомінального ожиріння
Authors: Алієва, Мадіна Істерівна
Башмакова, Анастасія Олександрівна
Андрєєва, Анастасія Олександрівна
Башкірова, Анна Дмитрівна
Keywords: вуглеводний обмін
ліпідний обмін
гіпертонічна хвороба
абдомінальне ожиріння
Issue Date: Jan-2015
Citation: Алієва М. І. Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих гіпертонічною хворобою на фоні абдомінального ожиріння / М. І. Алієва, А. О. Башмакова, А. О. Андрєєва, А. Д. Башкірова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2015 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – С. 71-72.
Abstract: Мета дослідження: покращення діагностики хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з абдомінальним ожирінням (АО) на підставі вивчення показників ліпідного та вуглеводного обміну для попередження розвитку серцево-судинних ускладнень. Матеріали та методи дослідження: обстежено 84 хворих на ГХ, з них 59 з АО та 17 практично здорових осіб. Для оцінки однорідності груп за допомогою дисперсійного аналізу було визначено, що хворі порівняні за статтю та віком, так для статі F=0,48 (p=0,61), а для віку склало F=1,36 (p=0,82). Показники ліпідного обміну: загального холестерину, ліпопротеїдів високої щільності, ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїди дуже низької щільності та тригліцеридів (ТГ) у сироватці крові ферментативнo-фотометричним методом («Chol-DAC.Lq» та «ТG-DAC.Lq» (виробництва «ДАС-SpectroMed», Молдова). Стан вуглеводного обміну визначали в сиворотці крові: імунореактивного інсуліну імуноферментативним із використанням набору реагентів «Insulin ELISA» та концентрацію глюкози натще визначали глюкозооксидазним методом (виробництво «Філісіт-Діагностика», Україна). Статистичну обробку визначали завдяки програми «Statistica». Результати: встановлено, що середній рівень систалічного і діастолічного артеріального тиску був вищій у хворих на ГХ з АО у порівнянні з пацієнтами на ГХ без АО. Рівень глюкози в сироватці крові вірогідно відрізнявся лише між здоровими (4,85±0,09) ммоль/л та пацієнтами на ГХ з АО (5,49±0,10; р<0,05) ммоль/л. Детальний аналіз ліпідних показників у обстежених пацієнтів виявив, що рівень ТГ в сироватці крові хворих на ГХ з АО був вищим на 20,5% (р<0,05) у порівнянні з пацієнтами на ГХ. При цьому у здорових рівень інсуліну склав (5,4±0,6) мкОД/мл, при ГХ без АО (10,4±1,0) мкОД/мл, що вірогідно відрізнялось від контрольної групи (p<0,001), а при ГХ з АО - (18,2±0,9) мкОД/мл, що вірогідно відрізнялось не лише у порівнянні з контрольною групою (p<0,05), а й у порівнянні з пацієнтами на ГХ (p<0,01). Висновки: таким чином для покращення діагностики хворих на ГХ з АО треба визначати глюкози сиворотки крові, рівень ТГ та імунореактивного інсуліну для попередження розвитку серцево-судинних ускладнень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10421
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фестиваль науки ХНМУ 2015.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.