Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9910
Title: Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки як складова менеджменту якості інформаційно-бібліотечної діяльності
Authors: Хитик, Валентина Іванівна
Keywords: система менеджменту якості
персонал бібліотеки
кадровий менеджмент
рейтингова система оцінювання
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Хитик В. І. Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки як складова менеджменту якості інформаційно-бібліотечної діяльності / В. І. Хитик // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 166-171.
Abstract: Освітлюється досвід впровадження принципів системи менеджменту якості з метою ефективного розкриття й використання потенціалу персоналу бібліотеки ВДНЗУ Буковинський державний медичний університет. Освещается опыт внедрения принципов системы менеджмента качества с целью эффективного раскрытия и использования потенциала персонала библиотеки ВДНЗУ Буковинский государственный медицинский университет. The article highlights the experience of implementing the principles of quality management system in order to effectively use and disclosure of potential library staff VDNZU Bukovina State Medical University.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9910
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хитик.pdf439,47 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.