Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9761
Title: Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки
Other Titles: Angioblastic effect and toxicity of chronoradiotherapy of rectal cancer and cervical cancer
Authors: Сухина, Елена Николаевна
Свинаренко, Андрей Викторович
Старенький, Виктор Петрович
Грищенко, Татьяна Петровна
Насонова, Алла Николаевна
Нестеренко, Анна Сергеевна
Keywords: хрономодуляція
злоякісна пухлина
променева терапія
токсичність
протипухлинні препарати
Issue Date: 2015
Citation: Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки / Е. Н. Сухина, А. В. Свинаренко, В. П. Старенький, Т. П. Грищенко, А. Н. Насонова, А. С. Нестеренко // Український радіологічний журнал. – 2015. – Т. 23, вип. 2. – С. 97–101.
Abstract: Проведено аналіз хрономодульованої радіохіміотерапії при злоякісних новоутвореннях органів малого таза. Показано практичну цінність і перспективність цих досліджень на підставі власного більш ніж десятирічного досвіду використання хрономодульованого режиму при лікуванні раку прямої кишки і шийки матки. Доведено, що хрономодульована радіохіміотерапія є сучасним ефективним способом ком- плексного лікування злоякісних пухлин органів малого таза, який значно покращує його результати, дозво- ляючи посилити антибластомний вплив на пухлину та знизити токсичність при всіх стадіях захворювання.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9761
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.