Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9697
Title: К вопросу патогенеза сахарного диабета 2 типа и псориаза
Authors: Пустова, Наталия Александровна
Keywords: сахарный диабет 2 типа
аутоиммунные процессы
гиперпролиферация эпидермиса
псориаз
Issue Date: 2015
Citation: Пустовая Н. А. К вопросу патогенеза сахарного диабета 2 типа и псориаза / А. Н. Пустовая // Актуальні проблеми дерматології, венерології та ВІЛ/СНІД-інфекції : матеріали науково-практичної конференції (з міжнародною участю), присвяченої 155-річчю проф. Зеленева І. Ф., Харків, 18–19 червня 2015 р. – Харків : С.А.М., 2015. – С. 81–89.
Abstract: У статті розглянуті деякі питання патогенезу цукрового діабету та псоріазу. Проведений аналіз літературних даних дозволив виявити ряд спільних рис притаманних цим захворюванням. Доведено, що хворі на псоріаз схильні до виникнення ЦД 2типу. На тлі ЦД 2 типу псоріаз, як правило, протікає більш важко. Порушення ферментоутворюючої функції печінки, зрив адаптаційних механізмів, аутоімунний компонент є загальними рисами патогенетичних механізмів при цих захворюваннях. При ЦД 2типу, особливо на початкових етапах його розвитку, спостерігається надлишкове виділення інсуліну клітинами підшлункової залози. Можливо, що в результаті гіперсекреції цього гормону розвивається підвищена експресія STAT3, що веде до прискореної проліферації кератиноцитів. Враховуючи, що псоріаз є дерматозом, що характеризується прискореною збоченою гіперпроліферацією клітин епідермісу, можна припустити, що на тлі супутнього ЦД 2 типу в результаті надмірної секреції ендогенного інсуліну цей гормон виступає активатором протеїнкінази С і STAT3. Подальше поглиблене вивчення окремих ланок патогенезу цих захворювань може стати передумовою для розуміння механізмів їх виникнення і привести до розробки високоефективних методів лікування.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9697
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дерматології, венерології і СНІДу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. К вопросу патогенеза сах.диабета и псориаза.docx29,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.