Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9660
Title: Reading and intellectual development of individual
Authors: Martynenko, Natalya Mykolaivna
Gabbala, A. Mosad
Мартыненко, Наталья Николаевна
Мартиненко, Наталія Миколаївна
Keywords: читання
самовиховання
інтелектуальний розвиток
розумові здібності
швидке читання
сучасна цивілізація
бібліотека
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Martynenko N. Reading and intellectual development of individual / N. Martynenko, A. Mosad Gabbala // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 110–112.
Abstract: Роль читання в інтелектуальному розвитку індивіда є основною ідеєю запропонованої праці. Автори констатують, що читання допомагає розвивати розумові здібності людини, формує відчуття прекрасного і сприяє глибшому розумінню життя. Основной идеей этой работы является анализ роли чтения в интеллектуальном развитии индивида. Авторы обращают внимание на то, что чтение, наряду с развитием умственных способностей человека, помогает развить чувство прекрасного и способствует более глубокому пониманию жизни. The big point of this work is the role of reading for the intellectual development of individual. Authors noted that reading helps to develop not just human intellect, but also feeling of beauty and deeper understanding of life.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9660
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015
Наукові праці. Кафедра суспільних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynenko_Gabbala.pdf383,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.