Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9615
Title: Ефекти апеліну-12 та обестатину на розвиток гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією в залежності від тривалості цукрового діабету 2 типу
Other Titles: Effects of apelin-12 and obestatin of left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension depending on the duration of diabetes mellitus type 2
Эффекты апелина-12 и обестатина на развитие гипертрофии левого желудочка у больных с артериальной гипертензией в зависимости от длительности сахарного диабета 2 типа
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Табаченко, Олена Сергіївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
гіпертрофія міокарду лівого шлуночка
апелін-12
обестатин
arterial hypertension
diabetes mellitus type 2
left ventricular hypertrophy
apelin-12
obestatin
Issue Date: 2015
Citation: Кравчун П. Г. Ефекти апеліну-12 та обестатину на розвиток гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією в залежності від тривалості цукрового діабету 2 типу / П. Г. Кравчун, О. С. Табаченко // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (50). – С. 47-50.
Abstract: Поширенiсть гіпертрофії лівого шлуночка пов’язують з артеріальною гіпертензією, ожирінням, захворювання серцево-судинної системи, метаболічними порушеннями, цукровим діабетом. Метою дослідження було оцінити наявність і характер зв’язків між апеліном-12 та обестатином і параметрами кардіогемодінамики для аналізу ефектів даних гуморальних маркерів на процеси гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу. Виразність гіпертрофії лівого шлуночка за параметром індексу маси міокарда лівого шлуночка зростала пропорційно тривалості цукрового діабету 2 типу у хворих з артеріальною гіпертензією. Наявність цукрового діабету 2 типу тривалістю до 5 років асоціюється з адаптивною високою активністю апеліну-12 та обестатину у хворих з артеріальною гіпертензією. Присутність захворювання на цукровий діабет 2 типу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією більше 5 років супроводжується виснаженням компенсаторних реакцій обестатину, а за умов тривалості цукрового діабету 2 типу більше 10 років – за рахунок обестатину та апеліну-12, що призводить до зростання ступеня гіпертрофії лівого шлуночка. The prevalence of left ventricular hypertrophy associated with arterial hypertension, obesity, diseases of the cardiovascular system, metabolic disorders, diabetes mellitus. The aim of the study was to assess the presence and character of links between apelin-12, obestatin and cardiac hemodynamics parameters for analyzing the effects of these humoral markers on the of left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2. Severity of left ventricular hypertrophy by parameter left ventricular mass index grew in proportion to the duration of diabetes mellitus type 2 in patients with arterial hypertension. The presence of diabetes mellitus type 2 less then 5 years duration is associated with adaptive apelin-12 and obestatin high activity in patients with arterial hypertension. The presence of the disease with diabetes mellitus type 2 over 5 years in hypertensive patients accompanied by depletion of compensatory reactions of obestatin, and in long-term diabetes mellitus type 2 (over 10 years) - at the expense of obestatin and apelin-12 leads to an increase in the degree of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9615
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. МалоїThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.