Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9515
Title: Проблемні питання впровадження паліативної допомоги дітям раннього віку з невиліковними хворобами центральної нервової системи, які позбавлені батьківського піклування
Other Titles: Challenges of palliative care in young children with incurable diseases of the central nervous system, deprived of parental care
Проблемные вопросы внедрения паллиативной помощи детям раннего возраста с неизлечимыми заболеваниями центральной нервной системы, лишенных родительской опеки
Authors: Марабян, Роман Володимирович
Гордієнко, Ірина Вікторівна
Пеньков, Андрій Юрійович
Ріга, Олена Олександрывна
Осичнюк, Лілія Михайлівна
Дрокіна, Валентина Миколаївна
Коновалова, Наталія Михайловна
Keywords: діти
паліативна допомога
ранній вік
Issue Date: 2015
Citation: Проблемні питання впровадження паліативної допомоги дітям раннього віку з невиліковними хворобами центральної нервової системи, які позбавлені батьківського піклування / Р. В. Марабян, І. В. Гордієнко, А. Ю. Пеньков, О. О. Ріга, Л. М. Осичнюк, В. М. Дрокіна, Н. М. Коновалова // Неонатология, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т. V, № 1 (15). – С. 5–9.
Abstract: В статті представлено аналіз госпіталізацій дітей раннього віку з важкою патологією та вродженими вадами ЦНС з летальними випадками та без. У відношенні до дітей з невиліковними хворобами ЦНС не підтверджено взаємозв’язок між віком дитини та кількістю госпіталізацій упродовж раннього віку, віком дитини на момент летального випадку та тривалістю останньої госпіталізації дитини. Летальні випадки трапилися лише в дитячих лікарняних закладах, причому 7 дітей останній тиждень власного життя провели в лікарні, 2 дитини понад 2 тижні, а 5 дітей померли упродовж перших 5 днів госпіталізації. Автори припускають, що існують проблемні питання паліативної допомоги дітям раннього віку з невиліковними хворобами, особливо дітей, які позбавлені батьківського піклування: відсутність шкал оцінювання болю та стандартів лікування больового синдрому, стандартів надання допомоги таким дітям наприкінці життя й врегулювання правових аспектів діяльності медичних працівників.
Description: The article presents an analysis of hospitalizations in young children with severe disorders and birth defects of the central nervous system and no fatalities. In children with incurable diseases of the central nervous system is not obtained relationship between the child's age and the number of hospitalizations during early childhood, child's age at the time of fatal and duration of hospitalization last child. Deaths occurred only in children's hospitals, and 7 children last week of their lives spent in hospital, 2 children over two weeks and 5 children died during the first five days of hospitalization. The authors suggest that there are problematic issues in palliative care in young children with incurable diseases, especially children deprived of parental care: lack of pain assessment scales and pain management standards, standards for assisting these children at the end of life settlement and legal aspects of medical professionals.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9515
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.docx139,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.